Kotlářka Baseball & Softball

2017-03-21 Ocenění pro Kotlářku

na BASEBALL CZECH GALA II

Blahopřejeme oceněným na BASEBALL CZECH GALA II
Nejvíce homerunů: Mitchell Nilsson

Nejlepší pálkař základní části: Petr Síla

Dlouholetý trenérský přínos: Petr Aubrecht (větší fotku jsem nenašel)

Osobnosti Kotlářky 2016